Bod č.85.:

PROP+EVID/8 - Bezúplatný převod nemovité věci na adrese U Dráhy 11 v Plzni a darování movitého majetku Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ÚSO)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 659 ze dne 10. 12. 2016)
Příloha č.3 (seznam movitého majetku)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RPK)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX