Bod č.83.:

PROP/6 - Městské soutěže na prodej nemovité věci na adrese Koperníkova 43

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol z městské soutěže)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX