Bod č.76.:

MAJ/28 - Uzavření konečných smluv v souvislosti s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností Lesy Loučany, s.r.o. (dříve Zavadilka Plzeň, s.r.o).

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie případu-KNM RMP ze dne 7. 6. 2016)
Příloha č.2 (žádost společnosti ze dne 27. 2. 2013 a sdělení ze dne 3. 4. 2015)
Příloha č.3 (předešlá stanoviska TÚ MMP, OSI MMP a vyjádření Vodárny Plzeň včetně příloh )
Příloha č.4 (informace k pozemkům ve vl. společnosti LL)
Příloha č.5 (vyjádření odboru PRÁV a LEG MMP ze dne 11. 2. 2016 )
Příloha č.6 (dopis JUDr. Šmerala ze dne 25. 4. 2016)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 1, předešlá nusnesení ZMP a usnesení ZMP č. 223/2008 ve věci stanovení závazného postupu při převodech pozemků a TI mezi městem a investorem)
Příloha č.8 (zákresy TDI)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (aktualizované stanovisko TÚ č.j. MMP/124777a15 ze dne 7. 6. 2016)
Příloha č.11 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.12 (katastrální mapy)
Příloha č.13 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2016)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 463 ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX