Bod č.23.:

KŽP/2 - Žádost Městského obvodu Plzeň 10 - Lhota o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Dům služeb – sadové úpravy“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX