Bod č.52.:

MAJ/3 - Výkup pozemků v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od čtyř fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 636 ze dne 8. 12. 2011)
Příloha č.4 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM RMP ze dne 10. a 24. 5. 2016)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 603 ze dne 26. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:364 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX