Bod č.26.:

KŽP/5 - Žádost 38. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Oáza uprostřed sídliště – část II. Lesní vesnička“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX