Bod č.59.:

MAJ/10 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílu na pozemku parc. č. 1850/1, k. ú. Valcha, od 1 fyzické osoby pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Černý most".

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OI + zákres trvalého záboru)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (doporučení KNM 10. 5. a 24. 5. 2016)
Příloha č.6 (usn. RMP ze dne 9. 6. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:371 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX