Bod č.44.:

OK/1 - Návrhu nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně dne 25. 4. 2016)
Příloha č.2 (Zápis z jednání Komise kultury RMP ze dne 11. 5. 2016 (výtah))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX