Bod č.10a.:

EAP/9 - Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (výzva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX