Bod č.104.:

TAJ/1 - Ocenění v soutěži vyhlášené MVČR – Přívětivý úřad 2016, kde statutární město Plzeň získalo 1. místo v rámci Plzeňského kraje

(předkladatel:Mgr. Váchal)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Ocenění za 1.místo v Plzeňském kraji)
Příloha č.2 (Dotazník)
Příloha č.3 (Příručka dobré praxe)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX