Bod č.29.:

OI+ŘEÚ/1 - Uzavření smlouvy o společné realizaci mezi Statutárním městem Plzeň, SÚS PK, p.o. a ŘSD ČR, s.p.o. k akci s názvem „I/20 A II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX