Bod č.8.:

ŘEÚ/1 - Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Plzně a Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna statutu FRR a FKD) (*)
Důvodová zpráva (Změna statutu FRR a FKD)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - úplné znění FRR MP s vyznačením změn)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - úplné znění FKD s vyznačením změn)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usn. RMP č. 648 ze dne 9. 6. 2016) (*)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP č. 5/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX