Bod č.10.:

ŘEÚ/3 - Souvztažná rozpočtová opatření

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souvztažná rozpočtová opatření)
Důvodová zpráva (Souvztažná rozpočtová opatření)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření )
Příloha č.2 (Odůvodnění a popis souhrnného rozpočtového opatření dle přílohy č. 1)
Příloha č.3 (Aktualizovaný seznam investičních akcí Odbor investic MMP)
Příloha č.4 (Aktualizovaný seznam stavebních investičních akcí ostatních správců)
Příloha č.5 (Aktualizovaný seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 465 ze dne 5. 5. 2016 )
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.8 (Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 28 ze dne 31. 5. 2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 709 ze dne 9. 6. 2016)
Příloha č.10 (Dopis Mons. Tomáše Holuba – Doporučení k edukativnímu programu Škola hrou – SIRIRI o.p.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX