Bod č.9.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření na rok 2016 a úprava rozpočtového výhledu v letech 2017 - 2019

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření a úprava RV)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření a úprava RV)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - RO_příjmy z hazardu)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - RO_ostatní zdroje)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Úprava RV)
Příloha č.4 (Odůvodnění a popis přílohy č. 1)
Příloha č.5 (Odůvodnění a popis přílohy č. 2)
Příloha č.6 (Odůvodnění a popis přílohy č. 3)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Aktualizovaný seznam stavebních investic OI)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - Aktualizovaný seznam stavebních investic - ost. správci)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Aktualizovaný seznam nestavebních investic)
Příloha č.10 (Příloha č. 10 - Aktualizovaný seznam použití IF SITMP)
Příloha č.11 (Příloha č. 11 - Usn. ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.12 (Příloha č. 12 - Usn. RMP č. 465 ze dne 5. 5. 2016)
Příloha č.13 (Příloha č. 13 - Čistá Plzeň_prezentace)
Příloha č.14 (Příloha č. 14 - Usn. RMP č. 708 ze dne 9. 6. 2016)
Příloha č.15 (Usnesení FV ZMP č. 6/2016)
Předloženo na stůl č.1 (Správná verze přílohy č. 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX