Bod č.97.:

PROP/20 - Prodej nově označeného pozemku p. č. 864/4 k. ú. Lobzy.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost včetně požadavku projednání)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP+ vyjádření SVSMP vč. zákresu)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 4 č. 0160/15)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP ze dne 22. 3. 2016) (*)
Příloha č.12 (Usnesení RMP ze dne 21. 4. 2016) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX