Bod č.30.:

OI/2 - Uzavření dodatku č. 1 ke Koordinační smlouvě k projektu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzní

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX