Bod č.46.:

RadD/1 - Akční plán 2016 - 2018 Koncepce sportu v Plzni

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Akční plán 2016 - 2018)
Příloha č.2 (Finanční nároky na realizaci Akčního plánu 2016 - 2018)
Příloha č.3 (Usensení ZMP č. 590 ze dne 12. 11. 2015)
Příloha č.4 (Zápis KSM RMP ze dne 13. 4. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX