Bod č.20.:

KŘTÚ+OI/16 - Prohlášení statutárního města Plzeň - zajištění podílů na stavbách silnic I. třídy na území města

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Prohlášení města Plzně)
Příloha č.2 (Žádost ŘSD ČR)
Příloha č.3 (Přehled staveb – tabulka)
Příloha č.4 (Přehled staveb – schéma)
Příloha č.5 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX