Bod č.19.:

KŘTÚ/15 - Vynětí pozemků p. č. 9153/1 a p. č. 9153/22 v k. ú. Plzeň, nacházejících se v zónách zásadního celoměstského zájmu, z působnosti městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Územní plán)
Příloha č.3 (Letecký snímek)
Příloha č.4 (Orientační turistická mapa)
Příloha č.5 (majetek města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX