Bod č.31.:

OI/3 - Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX