Bod č.106.:

OI/4 - Písemné zdůvodnění navýšení ceny ve veřejné zakázce "Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX