Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení z 12.zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:235 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX