Bod č.4.:

RMO1/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1)
Příloha (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:236 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX