Bod č.17.:

KŘTÚ/12 - Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Plzeň a SÚSPK k akci „Plzeň, Gerská ul. – úprava přechodu pro chodce přes silnici III/1808“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Plzeň a SÚS Plzeňského kraje) (*)
Příloha č.2 (Situace přechodu pro chodce)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:324 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX