Bod č.9.:

FV1/1 - Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zpráva o činnosti Mgr. Štěpána Krňoula, předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:241 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX