Bod č.11.:

RMO1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č, 29 -35.)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č, 29 -35.)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č, 29 -35.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:243 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX