Bod č.12.:

RMO1/4 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka dotací)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise sociální)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.4 (dotační program)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:244 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX