Bod č.13.:

RMO1/5 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně prospěšné účely

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka jednotlivých dotací)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro sport, mládež a kulturu)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.4 (dotační program)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:245 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX