Bod č.14.:

RMO1/6 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis-žádost)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:246 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX