Bod č.18.:

RMO1/10 - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Sdružení sportovních klubů Bolevec na nájem sportoviště

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro poskytování dotací)
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:250 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX