Bod č.19.:

RMO1/11 - Účel. převod fin. prostředků z rozp. MO Plzeň 1 do rozp. MMP urč. pro KŘTÚ-SVSMP-koncepce dopravního inženýrství na úhradu projekt. dokumentace pro přepojení kamer. systému provozovaného MO Plzeň 1 do městského kamer. systému

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 9/2015)
Příloha č.2 (Dopis MO Plzeň 1 ze dne 5. 4. 2016 pro SVSMP)
Příloha č.3 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 28)
Příloha č.4 (Záznam z jednání se SVSMP ze dne 23. 5. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:251 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX