Bod č.20.:

RMO1/12 - Účel. převod fin. prostředků z rozp. MO Plzeň 1 do rozp. MMP určených pro KŘTÚ-SVSMP-koncepce dopravního inženýrství na dofinancování real. kamer. bodů v parku U Bazénu a u křižovatky ulic Na Roudné x Plánská (Na Roudné 2)

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 206/2016)
Příloha č.2 (Rekapitualce rozpočtových nákladů)
Příloha č.3 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 27, včetně rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:252 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX