Bod č.29.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Informativní zpráva - ZAK TV s.r.o.)
Příloha č.2 (Informativní zpráva - Plzeňská 1)
Příloha č.3 (Informativní zpráva - MSBC)
Příloha č.4 (Informativní zpráva - Cesta středověkem aneb dobývání hradu)
Příloha č.5 (Informativní zpráva - dotace č. 24 IROP)
Příloha č.6 (Informativní zpráva - dlouhodobě odstavená vozidla a autovraky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:259 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX