Bod č.22.:

RMO1/14 - Návrh nového Územního plánu Plzeň

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (nový územní plán)
Důvodová zpráva (nový územní plán)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:253 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX