Bod č.23.:

RMO1/15 - Zpracování regulačních plánů a územních studií

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpracování regulačních plánů) (*)
Důvodová zpráva (zpracování regulačních plánů) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX