Bod č.24.:

FV1/2 - Návrh změny vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2017

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:254 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX