Bod č.25.:

RMO1/16 - Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (důvodová zpráva MMP)
Příloha č.2 (novela vyhlášky)
Příloha č.3 (doplnění vyhlášky za MO 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:255 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX