Bod č.27.:

RMO1/18 - Vyhlášení architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (architektonická soutěž Krašovská)
Důvodová zpráva (architektonická soutěž Krašovská)
Příloha č.1 (architektonická soutěž Krašovská)
Příloha č.2 (architektonická soutěž Krašovská)
Příloha č.3 (architektonická soutěž Krašovská)
Příloha č.4 (architektonická soutěž Krašovská)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:257 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX