Bod č.33.:

NámH/1 - Žádost o potvrzení potřebnosti pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost organizace)
Příloha č.2 (usnesení KSVZO RMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 433/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX