Bod č.10b.:

MAI/7 - Vrácení části finančních prostředků dotace projektu: „Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výzva k vrácení finančních prostředků dotace)
Příloha č.2 (Zpráva o auditu operace)
Příloha č.3 (Stanovisko ke zprávě o auditu operace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX