Bod č.18a.:

ŽP/2 - Podnět pana Mencla k sekání trávy v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva)
Informativní zpráva č.1 (Fotografie)
Informativní zpráva č.2 (Informace MP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX