Bod č.30.:

RMO1/19 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 36; 43

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 36,43)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 36,43)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 36,43)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:260 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX