Bod č.77a.:

RadM/1 - Městské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Blatenská č. or. 27, Plzeň – byt č. 20, a U Lomů č. or. 15, Plzeň – byt č. 14

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Blatenská č. or. 27))
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (U Lomů č. or. 15))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX