Bod č.116c.:

NámB/2 - Získání ocenění v celonárodní soutěži Czech Event Awards 2016 pro projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a kreativní zónu DEPO2015 – společnost Plzeň 2015, o. p. s.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX