Bod č.116a.:

TAJ/2 - Ocenění statutárního města Plzně - Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2015

(předkladatel:Mgr. Váchal)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX