Bod č.46b.:

RadS/1 - Rozpočtové opatření rozpočtu BYT – správa domů pro rok 2016 – navýšení finančních prostředků v rámci investiční akce „Lokalita Plac – Plachého 42“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (č. 1 – Jmenovitý seznam stav. inv. akcí rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2016)
Příloha č.2 (č. 2 – Usnesení ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:358 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX