Bod č.116d.:

NámB/3 - Proces výběru zhotovitele pro realizaci zakázky malého rozsahu na vytvoření nového loga města Plzně a souvisejícího manuálu jednotného vizuálního stylu na základě doporučení odborné poroty

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Zápis z jednání odborné poroty )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX