Bod č.31.:

RMO1/20 - Poskytnutí peněžitého daru společnosti Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh darovací smlouvy)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:261 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 22.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX