Bod č.46a.:

RadD+NámK/2 - Poskytnutí dotací z grantového programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

(předkladatel:radní Dvořák, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Vyhlášení dotačního programu ) (*)
Příloha č.2 (Zápis hodnotící komise)
Příloha č.3 (Usnesení Komise pro sport a mládež RMP č. 3/2016)
Příloha č.4 (Dílčí důvodové zprávy)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 562 ze dne 12. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX