Bod č.116b.:

NámK/1 - Výzva k vrácení finančních prostředků dotace z ROP JZ pro projekt „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (č.1 Usnesení ZMO P2 č. 36/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX